Geir Bergvoll blir ny administrerende direktør i Eksportfinans

15.10.2014 - Pressemelding

Eksportfinans’ styre har i dag utnevnt Geir Bergvoll (62) som administrerende direktør i selskapet. Geir Bergvoll har vært styreleder i Eksportfinans ASA siden 2008 og overtar stillingen etter Gisele Marchand med virkning fra 1. november 2014.

Styret har gjennomført en grundig prosess for å finne ny administrerende direktør i Eksportfinans. Geir Bergvoll har lang fartstid, både nasjonalt og internasjonalt, gjennom ulike ledende stillinger i DNB og Sparebanken NOR. Hans mangeårige erfaring som styreleder i Eksportfinans vil sikre god kontinuitet i selskapets forretningsdrift.   

 

”Styret er fornøyd med ansettelsen av Geir Bergvoll som ny administrerende direktør i Eksportfinans. Hans kompetanse innenfor bank og finans samt inngående kjennskap til Eksportfinans gjør ham godt kvalifisert til å gjennomføre selskapets strategi de kommende årene”, sier nestleder i styret og Chief Risk Officer i Nordea Bank Norge, Sigurd Carlsen.

 

”Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven som administrerende direktør i Eksportfinans og jobbe sammen med kompetente medarbeidere for å videreføre selskapets stabile drift og gode soliditet og likviditet”, sier ny administrerende direktør i Eksportfinans, Geir Bergvoll.  

 

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:

Nestleder i styret, Sigurd Carlsen:

 

Kontaktperson i Eksportfinans:

Direktør for stab/kommunikasjon, Elise Lindbæk:

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Ved inngangen av 2014 var forvaltningskapitalen omtrent 100 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 50 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart