Geir Ove Olsen blir ny administrerende direktør

11.06.2018 - Pressemelding

Eksportfinans’ styre har i dag utnevnt Geir Ove Olsen som administrerende direktør i Eksportfinans ASA med virkning fra 1. juli 2018. Geir Ove Olsen har vært finansdirektør i Eksportfinans siden 2008 og overtar stillingen etter Geir Bergvoll som slutter 30. juni 2018.

Styrets leder, Sigurd Carlsen, har følgende kommentar til utnevnelsen: «Jeg er tilfreds med at Geir Ove Olsen har takket ja til oppgaven som administrerende direktør. Han kjenner organisasjonen og forretningsaktivitetene godt, og er meget godt kvalifisert til å lede selskapet fremover.»

På vegne av styret takker styrelederen samtidig Geir Bergvoll for god innsats som administrerende direktør siden høsten 2014: «Geir Bergvoll har vært en sterk og drivende leder i en periode med stor omstilling i selskapet. Han forlater en organisasjon som er godt posisjonert til å forvalte verdier, kapital og ansatte, samt videreføre den strategien som er lagt.»

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart