Direktør for innlån og utlån slutter i Eksportfinans

14.08.2017

Direktør for innlån og utlån, Martine Mills Hagen, slutter i Eksportfinans ASA med virkning fra og med 14. August 2017, for å tilter som fundingsjef i Asian Infrastructure Investment Bank i Beijing, Kina. Direktør for økonomi, finans og drift, Geir Ove Olsen, tar over hennes lederansvar i Eksportfinans, mens treasurysjef, Ole Anders Næss, er ansvarlig for selskapets innlån.

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Ved inngangen av 2017 var forvaltningskapitalen omtrent 33 milliarder kroner. Selskapet holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart