Eksportfinans’ resultater for 2015

Mens netto renteinntekter falt i 2015 som følge av lavere rentebærende balanse, ble årsresultatet positivt påvirket av ekstraordinære inntekter. Ved inngangen til 2016 har selskapet en solid kapitalbase og en god likviditetssituasjon.

Netto renteinntekter var NOK 374 millioner i 2015, sammenlignet med NOK 461 millioner i 2014. Nedgangen skyldtes primært lavere rentebærende balanse.

Resultat, eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter og tap sikret av porteføljesikringsavtalen (PHA), var NOK 172 millioner i 2015, sammenlignet med NOK 130 millioner i 2014. Resultatet ble positivt påvirket av ekstraordinære inntekter i årets tre første kvartaler.

Resultat i henhold til IFRS var negativt med NOK 351 millioner i 2015, sammenlignet med negativt NOK 4 315 millioner i 2014. De negative tallene skyldtes først og fremst reversering av tidligere urealiserte gevinster på Eksportfinans’ egen gjeld. Denne effekten avtok i 2015 som følge av lavere gjenværende balanse av tidligere urealiserte gevinster.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 65 milliarder pr. 31. desember 2015, sammenlignet med NOK 86 milliarder pr. 31. desember 2014. Reduksjonen var i tråd med forventninger og skyldtes begrensningene i nye utlån samt tilbakebetalinger av eksisterende innlån.

Kjernekapitaldekningen var 36,5 prosent pr. 31. desember 2015, sammenlignet med 24,3 prosent pr. 31. desember 2014. Ved utgangen av 2015 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 27 milliarder.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2016 var forvaltningskapitalen omtrent 65 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information herein constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of Eksportfinans' control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart