Resultat fjerde kvartal 2013

26.02.2014 - Pressemelding

Eksportfinans har hatt fokus på stabil og forutsigbar drift gjennom 2013. Ved utgangen av året hadde selskapet en solid kapitalbase og betydelige likviditetsreserver.

Netto renteinntekter var NOK 697 millioner i 2013, sammenlignet med NOK 1 244 millioner i 2012. Endringen skyldes lavere volum av rentebærende eiendeler kombinert med reduserte kredittspreader og et mer normalisert marked for basisswapper mellom NOK og USD.

Resultat i henhold til IFRS var negativt med NOK 4 850 millioner i 2013, sammenlignet med negativt NOK 17 717 millioner i 2012. Endringen skyldes lavere urealiserte tap på Eksportfinans’ egen gjeld gjennom året.

Resultat eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter og realiserte tap sikret av porteføljesikringsavtalen var NOK 566 millioner i 2013, sammenlignet med NOK 867 millioner i 2012.
Resultatene ble negativt påvirket av reduserte netto renteinntekter. Dette ble delvis oppveid av en positiv resultateffekt på rundt NOK 200 millioner kroner etter skatt som følge av seier i rettsaken mot konkursboet til Glitnir Bank HF på Island. Denne saken ble initiert i 2008, og endelig dom falt i fjerde kvartal 2013.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 101 milliarder 31. desember 2013, mot NOK 157 milliarder 31. desember 2012. Reduksjonen er i tråd med forventninger og skyldes begrensninger i nye utlån siden 2011 samt tilbakebetalinger i eksisterende innlånsporteføljer.

Kjernekapitaldekningen var 36,4 prosent 31. desember 2013, sammenlignet med 25,0 prosent 31. desember 2012. Ved utgangen av året hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 32,7 milliarder.

I 2012 stevnet en investor i Eksportfinans’ japanske Samurai-obligasjoner, selskapet for Tokyo District Court. Investoren hevdet at Eksportfinans hadde misligholdt obligasjonene. Som Eksportfinans har uttalt forsvarer selskapet seg mot og tilbakeviser påstanden om at det foreligger mislighold, og mener derfor at stevningen er grunnløs. Dom i saken vil bli kunngjort 28. mars 2014.

En investorsamtale er berammet til onsdag 26. februar 2014, kl. 10.30 New York / 15.30 London / 16.30 CET. Klikk her for å se innringingsdetaljer. 

   

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2014 var forvaltningskapitalen omtrent100 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 55 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information we are giving constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-f filed with the US Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart