Resultater for 4. kvartal 2014

13.02.2015 - Børsmelding

2014 var et år med stabil drift, positive finansielle resultater og en solid kapitalbase ved årsskiftet for Eksportfinans ASA. Selskapet går inn i 2015 med en oppgradert kredittrating på BBB - med ”positive outlook” fra Standard & Poor’s.

 

Netto renteinntekter var NOK 461 millioner i 2014, sammenlignet med NOK 697 millioner i 2013. Endringen skyldes lavere volum av rentebærende eiendeler kombinert med reduserte avkastning på investeringer.

Resultat i henhold til IFRS var negativt med NOK 4.314 millioner i 2014, sammenlignet med negativt NOK 4.850 millioner i 2013. De negative resultatene skyldes først og fremst reversering av tidligere urealiserte gevinster på Eksportfinans’ egen gjeld.

Resultat eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter var NOK 130 millioner i 2014, sammenlignet med NOK 566 millioner i 2013. Resultatet er påvirket av reduserte netto renteinntekter og høye pensjonskostnader i 2014 samt en betydelig positiv resultateffekt i 2013 grunnet en kjennelse fra islandsk høyesterett i favør av Eksportfinans.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 85,6 milliarder 31. desember 2014, mot NOK 100,8 milliarder 31. desember 2013. Reduksjonen er i tråd med forventninger og skyldes begrensninger i ny utlånsvirksomhet siden 2011 samt tilbakebetalinger i eksisterende innlånsporteføljer.

Kjernekapitaldekningen var 24,3 prosent 31. desember 2014, sammenlignet med 36,8 prosent 31. desember 2013. Nedgangen skyldes det nye regelverket CRD IV, iverksatt av Finanstilsynet 30. september 2014. Ved utgangen av 2014 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 34,0 milliarder.

En investorsamtale er berammet til mandag 16. februar 2015, kl. 09.00 New York / 14.00 London / 15.00 CET.

Klikk her for mer informasjon og registrering.    

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2015 var forvaltningskapitalen omtrent 85 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 50 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information herein constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart