Eksportfinans’ resultater for 1. kvartal 2018

03.05.2018 - Børsmelding

Eksportfinans' styret vedtok selskapets regnskapsrapport for første kvartal 2018 torsdag 3. mai 2018 .

Netto renteinntekter var NOK 35 millioner i første kvartal 2018, sammenlignet med NOK 62 millioner i første kvartal 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig en lavere rentebærende balanse.

Resultat i første kvartal 2018 var NOK 14 millioner, sammenlignet med negativt NOK 152 millioner i første kvartal 2017. Forskjellen skyldes hovedsakelig endrede regnskapsprinsipper i forbindelse med implementeringen av IFRS 9 fra 1. januar 2018.

Totalresultatet var negativt med NOK 14 millioner i første kvartal 2018, sammenlignet med negativt NOK 152 millioner i første kvartal 2017. Svingningene  skyldtes primært urealiserte effekter på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 20,0 milliarder pr. 31. mars 2018, sammenlignet med NOK 22,4 milliarder pr. 31. desember 2017 og NOK 33,0 milliarder pr. 31. mars 2017. Reduksjonen skyldes forventede tilbakebetalinger av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 98,5 prosent pr. 31. mars 2018, sammenlignet med 94,2 prosent pr. 31. desember 2017 og 66,7 prosent pr. 31. mars 2017. Den 31. mars 2018 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 6,5 milliarder.

I løpet av april 2018 solgte selskapet hele ABS-porteføljen i markedet med en gevinst på NOK 45 millioner. Midlene har blitt investert i selskapets likviditetsreserveportefølje, og styrker dermed selskapets likviditet ytterligere.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart