Resultater for første kvartal 2017

04.05.2017 - Pressemelding

Eksportfinans’ resultater for første kvartal 2017 var i tråd med forventningene.

Netto renteinntekter var NOK 62 millioner i første kvartal 2017, sammenlignet med NOK 76 millioner i samme periode 2016. Nedgangen var forventet og skyldtes hovedsakelig en lavere rentebærende balanse.

Resultat, eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter og tap sikret av porteføljesikringsavtalen, var NOK 16 millioner i årets tre første måneder, sammenlignet med NOK 42 millioner i samme periode 2016. Nedgangen var hovedsakelig et resultat av lavere renteinntekter.

Resultat i henhold til IFRS var negativt med NOK 152 millioner i første kvartal 2017, sammenlignet med negativt NOK 18 millioner i første kvartal 2016. De negative tallene skyldtes først og fremst reversering av tidligere urealiserte gevinster på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 33 milliarder pr. 31. mars 2017, hvilket er uforandret fra 31. desember 2016. 

Kjernekapitaldekningen var 66,7 prosent pr. 31. mars 2017, sammenlignet med 61,0 prosent pr. 31. desember 2016. Ved utgangen av første kvartal 2017 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 12 milliarder.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Ved inngangen av 2017 var forvaltningskapitalen omtrent 33 milliarder kroner. Selskapet holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information herein constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of Eksportfinans’ control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the company's Annual Report on Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart