Eksportfinans’ resultater for første kvartal 2016

04.05.2016 - Pressemelding

Lavere rentebærende balanse fortsetter å påvirke inntektene i første kvartal 2016. Selskapet har en solid kapitalbase og en god likviditetssituasjon.

Netto renteinntekter var NOK 76 millioner i første kvartal 2016, sammenlignet med NOK 101 millioner i samme periode i 2015. Nedgangen skyldtes primært lavere rentebærende balanse.

Resultat, eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter, var NOK 42 millioner i de tre første månedene av 2016, sammenlignet med NOK 61 millioner for tilsvarende periode i 2015. Hovedårsaken til reduksjonen er ekstraordinære inntekter i første kvartal 2015 i forbindelse med  realisering av ISK 2 milliarder av tidligere tilbakeholdte midler i Island.

Resultat i henhold til IFRS var negativt med NOK 18 millioner i første kvartal av 2016, sammenlignet med negativt NOK 142 millioner i første kvartal 2015. De negative tallene skyldtes først og fremst reversering av tidligere urealiserte gevinster på Eksportfinans’ egen gjeld. Denne effekten avtok i 2016 som følge av lavere gjenværende balanse av tidligere urealiserte gevinster. 

Samlede eiendeler utgjorde NOK 63 milliarder pr. 31. mars 2016, sammenlignet med NOK 64 milliarder pr. 31. desember 2015. Reduksjonen var i tråd med forventninger og skyldtes begrensningene i nye utlån samt endringer i valutakurser i første kvartal 2016. 

Kjernekapitaldekningen var 39,9 prosent pr. 31. mars 2016, sammenlignet med 36,5 prosent pr. 31. desember 2015. Ved utgangen av 1. kvartal 2016 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 29 milliarder.

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2016 var forvaltningskapitalen omtrent 65 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information herein constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of Eksportfinans' control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart