Resultater for 1. kvartal 2015

07.05.2015 - Pressemelding

Stabil drift og positive resultater opprettholdt i de første tre månedene av 2015.

Netto renteinntekter var NOK 101 millioner i første kvartal 2015, sammenlignet med NOK 120 millioner i første kvartal 2014. Endringen skyldtes lavere volum av rentebærende eiendeler.

Resultat i henhold til IFRS var negativt med NOK 142 millioner i de første tre månedene av 2015, sammenlignet med negativt NOK 1.666 millioner for samme periode i 2014. De negative tallene skyldtes først og fremst reversering av tidligere urealiserte gevinster på Eksportfinans’ egen gjeld.

Resultat eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter var NOK 61 millioner i første kvartal 2015, sammenlignet med NOK 28 millioner i første kvartal 2014. Hovedårsak til forbedringen er en gevinst på NOK 30 millioner i forbindelse med realisering av ISK 2 milliarder av tidligere tilbakeholdte midler gjennom en auksjon avholdt av Islands sentralbank.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 89 milliarder pr. 31. mars 2015, sammenlignet med NOK 86 milliarder pr. 31. desember 2014. Økningen skyldes en svakere kronekurs i første kvartal av 2015.

Kjernekapitaldekningen var 25,0 prosent pr. 31. mars 2015, sammenlignet med 24,3 prosent pr.

31. desember 2014. Ved utgangen av første kvartal 2015 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 38,0 milliarder.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2015 var forvaltningskapitalen omtrent 85 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 50 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information herein constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart