Høye netto renteinntekter for Eksportfinans i første kvartal 2012

10.05.2012 - Børsmelding

Eksportfinans presterte godt i første kvartal 2012, med netto renteinntekter på NOK 375 millioner, som var på nivå med NOK 386 millioner for de tre første månedene av 2011.

Økte markedspriser på Eksportfinans' obligasjoner
Resultatet etter skatt var negativt med NOK 9.758 millioner for første kvartal 2012 som følge av en vesentlig økning i markedspris på Eksportfinans' egen gjeld. Dette førte til en nedgang i de tilhørende akkumulerte urealiserte gevinstene i balansen, som i sin tur medførte et tilhørende urealisert tap i resultatregnskapet. Resultatet for de tre første månedene av fjoråret var NOK 52 millioner.

Resultat eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter og eksklusiv tap dekket av porteføljesikringsavtalen (PHA) var NOK 238 millioner i første kvartal av 2012, sammenlignet med NOK 241 millioner for samme periode i 2011.

Forretningsaktiviteter og organisasjon
Eksportfinans fortsetter å forvalte sin eksisterende portefølje med eiendeler, gjeld og forpliktelser. I tillegg tilrettelegger selskapet nye utlån på vegne av Nærings- og handelsdepartementet inntil en ny statseid enhet, Eksportkreditt Norge AS, forventes å være på plass for å tilby statsstøttede eksportutlån fra 1. juli 2012.

Eksportfinans' organisasjonsplan fra samme dato ble etablert i første kvartal av 2012. Det viktigste i denne prosessen var å sikre nødvendig kompetanse og ekspertise for å opprettholde et solid grunnlag for Eksportfinans' drift fremover. Selskapet var også i stand til å bidra med noen høyt kvalifiserte medarbeidere til den nye statseide enheten.

Investorsamtale
Torsdag 10. mai 2012 kl. 10.00 New York / kl. 15.00 London / kl. 16.00 CET vil Eksportfinans avholde en investorsamtale i etterkant av offentliggjøringen av tallene for første kvartal. Se nedenfor for detaljer om innringing.

Nøkkeltall:

Første kvartal 2012 Første kvartal 2011
Nye utlån NOK 0,4 milliarder NOK 7,1 milliarder
Nye innlån gjennom obligasjoner NOK 0,0 milliarder NOK 12,6 milliarder
Sum eiendeler ved utgangen av perioden NOK 187,7 milliarder NOK 211,7 milliarder
Kjernekapitaldekning ved utg. av perioden 18,0 % 13,0 %
Kapitaldekning ved utgangen av perioden 21,2 % 17,7 %
Netto renteinntekter NOK 375 millioner NOK 386 millioner
Resultat NOK (9,758) millioner NOK 52 millioner
Resultat eksklusiv urealiserte
gevinster/tap på finansielle instrumenter
og eksklusiv tap dekket av PHA
NOK 238 millioner NOK 241 millioner
Detaljer for innringing 
Torsdag 10. mai 2012 kl. 10.00 New York / 15.00 London / 16.00 Oslo

For å delta, vennligst ring:

 • Norge Free Call 800 194 09
 • Japan Free Call 0066 338 124 22
 • Singapore Free Call 800 4411 384
 • Switzerland Free Call 0800 920 007
 • UK Standard International +44 (0) 1452 559 031
 • USA Free Call 1866 966 9163

Et opptak av konferansen vil bli tilgjengeliggjort senere.Forward-looking statements
The statements contained herein constitute "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, that may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, the forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans and objectives discussed herein will be achieved. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart