Eksportfinans’ resultater for 1. halvår 2018

17.08.2018 - Børsmelding

Regnskapstallene for første halvår 2018 ble vedtatt av Eksportfinans' styre torsdag 17. august 2018.

Netto renteinntekter var NOK 68 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med NOK 114 millioner i første halvår 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig en lavere rentebærende balanse.

 

Resultatet i de seks første månedene av 2018 var NOK 55 millioner, sammenlignet med negativt NOK 213 millioner i de seks første månedene av 2017. Forskjellen skyldes hovedsakelig endrede regnskapsprinsipper i forbindelse med implementeringen av IFRS 9 fra 1. januar 2018.

 

Totalresultatet var negativt med NOK 17 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med negativt NOK 213 millioner i første halvår 2017. Svingningene skyldes primært urealiserte effekter på Eksportfinans’ egen gjeld.

 

Samlede eiendeler utgjorde NOK 19,4 milliarder pr. 30. juni 2018, sammenlignet med NOK 22,4 milliarder pr. 31. desember 2017 og NOK 25,7 milliarder pr. 30. juni 2017. Reduksjonen skyldes forventede tilbakebetalinger av gjeld.

 

Kjernekapitaldekningen var 102,0 prosent pr. 30. juni 2018, sammenlignet med 94,2 prosent pr. 31. desember 2017 og 72,3 prosent pr. 30. juni 2017. Den 30. juni 2018 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 6,4 milliarder.

 

Tirsdag 22. mai 2018 vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen i Eksportfinans en egenkapitaldistribusjon på NOK 500 millioner. Egenkapitaldistribusjonen ble godkjent av Finanstilsynet 26. juni 2018. Egenkapital og balansetallene pr. 30. juni 2018 reflekterer denne reduksjonen i egenkapital.

 

Fra 1. juli 2018 overtok selskapets finansdirektør, Geir Ove Olsen, stillingen som administrerende direktør. Han etterfølger Geir Bergvoll som forlot selskapet samme dato.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart