Eksportfinans’ resultater for første halvår 2015

21.08.2015 - Pressemelding

Eksportfinans’ stabile drift vedvarte i de seks første månedene av 2015 mens regnskapsresultatet ble positivt påvirket av ekstraordinære inntekter.

Netto renteinntekter var NOK 224 millioner i første halvår 2015, sammenlignet med NOK 231 millioner i første halvår 2014. Til tross for en reduksjon i rentebærende eiendeler fra første halvår 2014 har netto renteinntekter holdt seg ganske stabile som følge av ekstraordinære inntekter. Det ble tilbakeført avsetninger på NOK 26 millioner i forbindelse med Lehman Brothers International (Europe) (in administration) i andre kvartal 2015.

Resultat i henhold til IFRS var negativt med NOK 486 millioner i de første seks månedene av 2015, sammenlignet med negativt NOK 3.164 millioner for samme periode i 2014. De negative tallene skyldtes først og fremst reversering av tidligere urealiserte gevinster på Eksportfinans’ egen gjeld.

Resultat eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter var NOK 114 millioner i første halvår 2015, sammenlignet med NOK 81 millioner i første halvår 2014. Resultatet ble positivt påvirket av ekstraordinære inntekter i 1. halvår 2015, inklusive NOK 30 millioner inntektsført i 1. kvartal 2015. Inntektsføringen var et resultat av at Eksportfinans realiserte ISK 2 milliarder i en auksjon arrangert av Islands sentralbank. 

Samlede eiendeler utgjorde NOK 76 milliarder 30. juni 2015, sammenlignet med NOK 86 milliarder 31. desember 2014. Reduksjonen var i tråd med forventninger og skyldtes begrensningene i nye utlån siden 2011 samt tilbakebetalinger i eksisterende innlånsporteføljer.

Kjernekapitaldekningen var 29,8 prosent 30. juni 2015, sammenlignet med 24,3 prosent 31. desember 2014. Ved utgangen av første halvår 2015 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 34 milliarder.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2015 var forvaltningskapitalen omtrent 85 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 45 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information herein constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of Eksportfinans' control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart