Eksportfinans første halvår 2013: God likviditet og solid kapitalbase

21.08.2013

Netto renteinntekter var NOK 379 millioner i første halvår 2013, sammenlignet med NOK 709 millioner i første halvår 2012. Reduksjonen skyldes det lavere volumet av rentebærende eiendeler kombinert med et mer normalisert marked for basisswapper mellom NOK og USD.

Resultat i henhold til IFRS i første halvår 2013 var negativt med NOK 2.532 millioner, sammenlignet med negativt NOK 8.030 millioner i første halvår 2012. Markedsprisene på Eksportfinans’ egen gjeld fortsatte å stige i de første seks månedene av 2013. Dette førte til en reduksjon i tidligere urealiserte gevinster og et tilhørende urealisert tap i resultatregnskapet.

Resultat eksklusiv urealiserte gevinster og tap sikret av porteføljesikringsavtalen (PHA) var NOK 216 millioner i første halvår 2013, sammenlignet med NOK 489 millioner i første halvår 2012.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 116 milliarder 30. juni 2013, mot NOK 157 milliarder 31. desember 2012. Reduksjonen er i tråd med forventninger og skyldes begrensninger i nye utlån etter 18. november 2011 samt tilbakebetalinger i eksisterende ut- og innlånsporteføljer.

Kjernekapitaldekningen var 30,7 prosent 30. juni 2013, sammenlignet med 25,0 prosent 31. desember 2012. Ved utgangen av første halvår 2013 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 23,6 milliarder.

En investorsamtale er berammet til torsdag 22. august 2013, kl. 10 New York / 15 London / 16 CEST.  

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2012 var forvaltningskapitalen i underkant av 200 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 55 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information we are giving constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-f filed with the US Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart