Høye netto renteinntekter for Eksportfinans i første halvår 2012

16.08.2012 - Pressemelding

Eksportfinans presterte godt og i henhold til plan i første halvår av 2012, med netto renteinntekter på NOK 709 millioner, sammenlignet med NOK 732 millioner for de første seks månedene av 2011.


Resultater

Resultat etter skatt var minus NOK 8.050 millioner for første halvår 2012 som følge av en betydelig økning i markedspris på Eksportfinans' egen gjeld. Dette førte til en nedgang i de tilhørende akkumulerte urealiserte gevinstene i balansen, som i sin tur medførte et tilhørende urealisert tap i resultatregnskapet. Resultat etter skatt for de første seks månedene i fjor var NOK 110 millioner.

Resultat eksklusiv urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter og eksklusiv tap dekket av porteføljesikringsavtalen (PHA) var NOK 470 millioner i første halvår av 2012, sammenlignet med NOK 434 millioner for samme periode i 2011.

Forretningsaktiviteter

1. juli 2012 avsluttet Eksportfinans prosessen med å tilpasse organisasjonen til situasjonen hvor det statseide selskapet Eksportkreditt Norge AS tok over den norske eksportfinansieringsordningen som Eksportfinans hadde forvaltet siden 1978.

Fra samme dato opphørte avtalen om å arrangere nye lån på vegne av Nærings- og handels-departementet i henhold til plan. Selskapet fortsetter å forvalte sin eksisterende portefølje av eiendeler, gjeld og forpliktelser.

Investorsamtale

Torsdag 16. august 2012 kl. 10 New York / 15 London / 16 Oslo, arrangerer Eksportfinans investorsamtale i etterkant av offentliggjøringen av tallene for første halvår. Se nedenfor for innringingsdetaljer.

Nøkkeltall 

     Første halvår 2012 Første halvår 2011
Nye utlån NOK 0,9 milliarder NOK 14,8 milliarder
Nye innlån gjennom obligasjoner NOK 0,0 milliarder NOK 33,7 milliarder
Sum eiendeler ved utgangen av perioden NOK 182,5 milliarder NOK 205,6 milliarder

Kjernekapitaldekning ved utg. av perioden

19,6 %

13,6 %
Kapitaldekning ved utgangen av perioden 23,2 % 17,2 %
Netto renteinntekter NOK 709 millioner NOK 732 millioner
Resultat

NOK(8.050) millioner

NOK 110 millioner

Resultat eksklusiv urealiserte

gevinster/tap på finansielle instrumenter

og eksklusiv tap dekket av PHA
NOK 470 millioner NOK 434 millioner

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2012 var forvaltningskapitalen i underkant av 200 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 55 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

The statements contained herein constitute "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, that may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, the forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans and objectives discussed herein will be achieved. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart