Endringer i Eksportfinans’ organisasjon fra 1. juli 2012

02.07.2012 - Pressemelding

1. juli 2012 avsluttet Eksportfinans ASA prosessen igangsatt på slutten av fjoråret med å tilpasse organisasjonen til myndighetenes beslutning 18. november 2011 om å ta over den statsstøttede eksportfinansieringsordningen tidligere forvaltet av Eksportfinans. I den nye ledelsesstrukturen som gjelder fra 1. juli 2012 har Martine Mills Hagen tiltrådt ledergruppen som direktør for innlån & utlån.

Mills Hagen kom til Eksportfinans i 2005 og var innlånssjef fra 2007 til 2012. Hennes tidligere arbeidsgivere inkluderer Kommunalbanken, Bankers Trust International (London) og Tokai Bank Europe (London). Hun har en mastergrad i økonomi og politikk fra Universitetet i Glasgow og en Executive MBA fra ESCP Europe i Paris og Handelshøyskolen BI i Oslo.

Vi er veldig glade for at Martine kommer inn i ledergruppen", sier administrerende direktør Gisèle Marchand. "Hun har vært involvert i prosessen de siste seks månedene og jeg tror hun har de personlige og faglige kvalifikasjonene som kreves for å fylle denne nye rollen på en god måte

President and CEO Gisèle Marchand

Det har vært en viktig oppgave å sikre den nødvendige ekspertisen og kompetansen for å opprettholde et solid grunnlag for Eksportfinans' videre drift. Fra 1. juli 2012 er det om lag 55 ansatte som forvalter interessene til Eksportfinans ASAs og alle selskapets' interessenter, basert på den eksisterende porteføljen med eiendeler, gjeld og andre forpliktelser. Totalt 29 tidligere ansatte i Eksportfinans, hovedsakelig fra utlånsavdelingen, har blitt tilbudt og akseptert stillinger i Eksportkreditt Norge. Dette inkluderer tidligere medlemmer av Eksportfinans' ledergruppe; Olav Einar Rygg og Ivar Slengesol. En fullstendig liste over Eksportfinans' ledelse er tilgjengelig på www.eksportfinans.no.

Som planlagt sluttet Eksportfinans å arrangere nye lån på vegne av Nærings- og handels-departementet fra og med 1. juli 2012. Selskapet er fortsatt en av de største finansinstitusjonene i Norge med betydelige porteføljer av innlån, utlån og likviditet. 


Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2012 var forvaltningskapitalen i underkant av 200 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 55 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart