Endringer i styret i Eksportfinans

16.10.2014 - Pressemelding

Eksportfinans’ representantskap har i dag vedtatt endringer i styresammensetningen i Eksportfinans ASA som en konsekvens av at styreleder Geir Bergvoll i går ble utnevnt som ny administrerende direktør i selskapet.

Tidligere nestleder i styret Sigurd Carlsen fra Nordea er valgt som ny styreleder i selskapet. Han er Chief Risk Officer i Nordea Bank Norge ASA. Sigurd Carlsen har tidligere hatt diverse lederstillinger innen blant annet risiko og finans i Nordeakonsernet, der han har vært ansatt siden 1986.

Styremedlem Christian Berg er valgt som ny nestleder i styret. Han er partner i HitecVision, dit han kom i 2012 fra konsernlederjobben i Hafslund ASA. Før han overtok som konsernsjef i Hafslund i 2006 hadde han diverse ledende stillinger i konsernet fra 1998.

Bjørn Berg fra DNB Bank ASA er valgt som nytt styremedlem. Han er Chief Investment Officer i DNB, der han blant annet har hatt forvaltningsansvaret for bankens eierposisjon i Eksportfinans. Han har hatt ulike ledende stillinger innen finans siden 1986, og har tidligere arbeidserfaring som revisor.

 

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:

Valgkomiteens leder, Frode Alhaug:

Kontaktperson i Eksportfinans:

Direktør for stab/kommunikasjon, Elise Lindbæk:

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Ved inngangen av 2014 var forvaltningskapitalen omtrent 100 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 50 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart