Finansielle resultater for 2018

12.02.2019 - Børsmelding

Regnskapstallene for 2018 ble vedtatt av Eksportfinans' styret tirsdag 12. februar 2019.

Netto renteinntekter var NOK 133 millioner for regnskapsåret 2018, sammenlignet med NOK 191 millioner for regnskapsåret 2017. Nedgangen var forventet og skyldes hovedsakelig en lavere rentebærende balanse.

Resultatet i 2018 var NOK 71 millioner, sammenlignet med negativt NOK 254 millioner i 2017. Forskjellen skyldes hovedsakelig endrede regnskapsprinsipper i forbindelse med implementeringen av IFRS 9 fra 1. januar 2018 og urealisert tap på Eksportfinans’ egen gjeld i 2017.

Totalresultatet var NOK 118 millioner i 2018, sammenlignet med negativt NOK 261 millioner i 2017. Svingningene skyldes primært urealiserte effekter på Eksportfinans’ egen gjeld forårsaket av endringer i kredittmarginer.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 19,2 milliarder pr. 31. desember 2018, sammenlignet med NOK 22,4 milliarder pr. 31. desember 2017. Reduksjonen skyldes forventede tilbakebetalinger av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 113,9 prosent pr. 31. desember 2018, sammenlignet med 94,2 prosent pr. 31. desember 2017. Ved årsslutt 2018 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 8,0 milliarder.

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart