Generalforsamling 2019

07.03.2019 - Børsmelding

Eksportfinans’ årlige generalforsamling for 2019 fant sted torsdag 7. mars 2019.

Alle saker på møtet ble vedtatt, herunder godkjennelse av årsrapporten for 2018 sammen med styrets forslag om at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2018. Årsrapporten er tilgjengelig fra høyremargen på denne siden.

Generalforsamlingen vedtok foreslåtte endring av paragraf 5 i selskapets vedtekter. Med virkning fra og med i dag krever vedtektene et minimum på fem styremedlemmer. De endrede vedtektene er tilgjengelige fra høyremargen på denne siden.

Generalforsamlingen gjenvalgte også styret, med unntak av styremedlem Christian Berg som ønsket å trekke seg etter å ha vært styremedlem siden 2011 og vara til styreleder siden 2014. Thomas Falck ble valgt som nytt styremedlem. Han jobber for tiden som profesjonell styrerepresentant og som investor i teknologibaserte vekstselskaper. Han er også tidligere CEO for Q Free ASA og Visma Marine ASA.

I tillegg har de ansatte valgt to nye representanter til styret. Ole Anders Næss har blitt valgt som nytt styremedlem og Siri Brustad som ny observatør til styret. Klikk på lenken i høyre marg for en fullstendig oversikt over styret finnes på selskapets nettsider.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart