Generalforsamling for Eksportfinans ASA ble avholdt 5. april 2018

05.04.2018 - Børsmelding

Eksportfinans’ generalforsamling for 2018 fant sted i dag. Årsrapporten for 2017 er nå tilgjengelig på selskapets nettsider.

Alle saker på møtet ble vedtatt, herunder godkjennelse av årsrapporten for 2017 sammen med styrets forslag om at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2017. Generalforsamlingen gjenvalgte også styret som er presentert på selskapets nettsider.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Ved inngangen av 2018 var forvaltningskapitalen omtrent 22 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart