Generalforsamling for Eksportfinans ASA ble avholdt 11. april 2013

11.04.2013 - Børsmelding

Eksportfinans’ generalforsamling for 2013 fant sted i dag. Alle saker ble vedtatt, herunder årsrapporten for 2012 og forslaget om at det ikke betales utbytte for 2012.

Den ordinære generalforsamlingen vedtok overføringen av Eksportfinans’ eierandel (68,28 prosent) i kontorbygningen Dronning Mauds gate 15 til et heleid datterselskap. Overføringen forventes å finne sted som en fisjon i andre halvår av 2013. Beslutningen begrunnes med at en utskillelse av eiendomsinvesteringen fra Eksportfinans’ ordinære drift, vil legge til rette for videre utvikling av eiendommen og dens verdi. Som en følge av fisjonen vil det bli en midlertidig reduksjon av Eksportfinans’ aksjekapital på omlag NOK 196 millioner. Deretter godkjente generalforsamlingen en endring i paragraf 4 i Eksportfinans’ vedtekter knyttet til aksjekapital. Etter stiftelsen av det heleide datterselskapet vil Eksportfinans’ aksjekapital bli økt med samme beløp ved tingsinnskudd.

Videre godkjente generalforsamlingen forslag til endring i vedtektenes paragraf 8 knyttet til representantskapet. Det laveste antall medlemmer er endret til tolv, og det er ingen varamedlemmer. Dette er i samsvar med norsk lov.

Også med virkning fra i dag trer Rune Helgeland inn i styret. Han ble valgt av og blant de ansatte i Eksportfinans 17. februar 2013 og etterfølger Tor Østbø, som har hatt dette vervet siden 2005. 

Årsrapport 20-F for regnskapsåret 2012 i henhold til amerikanske krav er planlagt offentliggjort innen 30. april 2013 hos US Securities and Exchange Commission (SEC).

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og handelsdepartementet. Ved inngangen av 2012 var forvaltningskapitalen i underkant av 200 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 55 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

Forward-looking statements

Some of the information we are giving constitutes "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. These forward-looking statements rely on a number of assumptions concerning future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, which may cause actual results to differ materially from any future results expressed or implied from the forward-looking statements. As a result, any forward-looking statements included herein should not be regarded as a representation that the plans, objectives, results or other actions discussed will be achieved. Please see the Company's Annual Report on Form 20-f filed with the US Securities and Exchange Commission for a discussion of certain factors that may cause actual results, performance or events to be materially different from those referred to herein. Eksportfinans disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart