Risikostyring

Risiko og kapital styres gjennom et omfattende rammeverk av prinsipper, organisatoriske strukturer samt målings- og overvåkningsprosesser som er rettet inn mot aktiva- og passivaporteføljene. Det beste innen verktøy for risikostyring er benyttet for verdsettelse og simulering av porteføljene.

Et nøkkelelement i selskapets risikostyring er styring av eiendeler og gjeld. Den har som mål å balansere valuta, rentebetingelser og forventet forfall på begge sider av balansen. En egen komité møtes regelmessig for å gjennomgå selskapets prognostiserte likviditet i ulike forhåndsdefinerte scenarier.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart