Regnskapsrapporter

Eksportfinans fremlegger regnskap i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). Regnskaper offentliggjøres kvartalsvis i tillegg til årsregnskapet (norske/europeiske regler). Inntil 25. april 2017, registrerte også selskapet Skjema 20-F hos U.S. Securities and Exchange Commission (det amerikanske finanstilsynet). 

Siste rapporter:

 1.                      

 

Du kan bestille papirversjonen av års- og kvartalsrapporten ved å sende en e-post til eksportfinans@eksportfinans.no.

 

Nøkkeltall

   Q1 2020  Q1 2019
Netto renteinntekter NOK 50 mill NOK 32 mill
Resultat for perioden NOK (79) mill NOK 26 mill
Totalresultat NOK 591 mill NOK (29) mill
Sum eiendeler ved utgangen av perioden NOK 15,4 mrd NOK 17,7 mrd
Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden 118,9 % 108,6 %
Leverage ratio 38,6 % 35,2 %
Valutakurs NOK/USD 10,5057 8,5972

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart