Selskapet

Eksportfinans ASA ble etablert i 1962 for å yte langsiktig finansiering til norsk eksportsektor. Selskapet eies av 23 banker som opererer i Norge (85 prosent) og Kongeriket Norge (15 prosent). Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon og holder til sentralt i Oslo.

Fra 1978 til 2011 forvaltet Eksportfinans den norske ordningen for subsidiert eksportfinansiering i henhold til OECD-konsensusavtalen. Den 18. november 2011 kunngjorde den norske regjeringen at den ville overta ansvaret for nye lån under ordningen gjennom å etablere en ny statlig enhet, Eksportkreditt Norge, operativ fra 1. juli 2012.
Eksportfinans ' styre vedtok dermed å avvikle ordningen med å gi nye lån og fortsette med å aktivt forvalte sin eksisterende portefølje med lån i tillegg til andre eiendeler, gjeld og forpliktelser (Pressemelding 18. november 2011).

 

 

Ef _slide1

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart