• Eksportfinans ASA ble etablert i 1962 for å yte langsiktig finansiering til norsk eksportsektor
  Eksportfinans ASA ble etablert i 1962 for å yte langsiktig finansiering til norsk eksportsektor
 • Fra 1978 til 2011 forvaltet Eksportfinans den norske ordningen for subsidiert eksportfinansiering
  Fra 1978 til 2011 forvaltet Eksportfinans den norske ordningen for subsidiert eksportfinansiering
 • Selskapet forvalter løpende utlån og en portefølje av internasjonale verdipapirer
  Selskapet forvalter løpende utlån og en portefølje av internasjonale verdipapirer
 • Selskapet eies av et konsortium av banker som opererer i Norge og den norske stat
  Selskapet eies av et konsortium av banker som opererer i Norge og den norske stat
 • Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon og holder til sentralt i Oslo
  Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon og holder til sentralt i Oslo

Eksportfinans ASA

Eksportfinans var en nær partner for norsk eksportindustri fra etableringen i 1962 og frem til selskapet ble vedtatt splittet opp i 2011. Etter dette har Eksportfinans forvaltet en portefølje bestående av løpende eksportkreditter og internasjonale verdipapirer. Selskapet er finansiert gjennom langsiktige obligasjonsutstedelser i de internasjonale kapitalmarkedene, og eies av banker i Norge og den norske stat. 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart