Utlån

Frem til november 2011 spesialiserte Eksportfinans seg på å tilby finansiering til norsk eksportindustri. I årene før den 18. november 2011, ble de fleste lån gitt til prosjekter innenfor olje og gass og maritim sektor. De fleste av Eksportfinans' låntakere holder til innenfor OECD-området. Norske låntakere utgjør en betydelig andel av lånevolumet.

Så godt som alle utlån fra Eksportfinans er sikret med garantier, enten fra GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker med høy rating og/eller lignende garantiordninger. De fleste garantiene er gitt av den norske stat/offentlig sektor og norske banker.

Eksportfinans tilbød subsidierte lån til norsk eksportindustri fra 1978 til 2011 i kraft av en egen ordning med den norske regjeringen. En ny statlig enhet, Eksportkreditt Norge, ble etablert for dette formålet fra 1. juli 2012. Følgelig avviklet Eksportfinans ordningen med å gi nye lån, men fortsetter å forvalte den eksisterende porteføljen av lån og i den forbindelse tilbyr selskapet en rekke tjenester til låntakerne som del av låneadministrasjonsprosessen.

Eksportfinans' låneportefølje består av ulike utlånskategorier. Års- og kvartalsrapportene inneholder informasjon om størrelse og sammensetning av låneporteføljen. 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart