Utlån

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med både statsstøttede og markedsbaserte eksportkreditter. De fleste av Eksportfinans' låntakere holder til innenfor OECD-området. Norske låntakere utgjør en betydelig andel av lånevolumet.

Ca. 75 prosent av alle utlån fra Eksportfinans er sikret med garantier, enten fra GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker med høy rating.

Eksportfinans tilbød subsidierte lån til norsk eksportindustri fra 1978 til 2011 i kraft av en egen ordning med den norske regjeringen. En ny statlig enhet, Eksportkreditt Norge, ble etablert for dette formålet fra 1. juli 2012. Følgelig avviklet Eksportfinans ordningen med å gi nye lån. Selskapet tilbyr en rekke tjenester til låntakerne som del av låneadministrasjonsprosessen.

Års- og kvartalsrapportene inneholder informasjon om størrelse og sammensetning av låneporteføljen. 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart