Eksportfinans' resultater for første kvartal 2024

07.05.2024 - Pressemelding

Resultatene for første kvartal 2024 ble godkjent av styret i Eksportfinans 7. mai 2024.

Eksportfinans’ strategi er å opprettholde en aktiv forvaltning av selskapets eksisterende portefølje av utlån, øvrige aktiva og forpliktelser, med et overordnet mål om å bevare selskapets verdier. Strategien er uforandret i 2024.

Netto renteinntekter var NOK 79 millioner i første kvartal 2024, sammenlignet med NOK 57 millioner i samme periode i 2023. Økningen skyldes i hovedsak høyere flytende renter i norske kroner (NIBOR) sammenlignet med samme periode i 2023.  

Totalresultatet var NOK 21 millioner i første kvartal 2024, sammenlignet med NOK 54 millioner i første kvartal 2023. Svingningene skyldes i hovedsak urealiserte gevinster og tap på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 6,0 milliarder pr. 31. mars 2024, sammenlignet med NOK 7,6 milliarder pr. 31. desember 2023 og NOK 9,2 milliarder pr. 31. mars 2023.

Kjernekapitaldekningen var 208,4 prosent pr. 31. mars 2024 sammenlignet med 170,2 prosent pr. 31. desember 2023 og 186,3 prosent pr. 31. mars 2023. I mars 2024 aksepterte Finanstilsynet selskapets søknad om å utbetale NOK 1 milliard av overskuddskapitalen til eierne. Utdelingen påvirket ikke selskapet egenkapital ettersom en tilsvarende justering ble foretatt i årsregnskapet for 2023. Eksportfinans er fortsatt overkapitalisert, og det vil være et viktig fokusområde for styret fremover å arbeide videre med ulike løsninger for å optimalisere kapitalstrukturen.

Den 31. mars 2024 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 4,2 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter er tilgjengelig til høyre.

 

Fakta om Eksportfinans ASA:

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart