Resultater for tredje kvartal 2020

03.11.2020 - Børsmelding

Resultater for tredje kvartal 2020 ble godkjent av styret i Eksportfinans den 3. november 2020.

Netto renteinntekter var NOK 29 millioner i tredje kvartal 2020, sammenlignet med NOK 43 millioner i samme periode i 2019. Endringen skyldtes hovedsakelig en redusert låneportefølje samt en lavere flytende rente i norske kroner (NIBOR). 

Resultatet i tredje kvartal 2020 var NOK 3 millioner, sammenlignet med NOK 27 millioner i samme periode i 2019. I tredje kvartal 2020 bokførte selskapet et tap på NOK 24 millioner relatert til tre garanterte utlån der garantisten ikke dekker avbruddskostnader ved førtidsinnfrielse. Det ble også avsatt NOK 2 millioner til nedskrivning av ett utlån og potensielle fremtidige tap på den resterende porteføljen. 

Totalresultatet var minus NOK 115 millioner i tredje kvartal 2020, sammenlignet med NOK 23 millioner i samme periode i 2019. Svingningene skyldtes primært urealiserte effekter på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 14,9 milliarder pr. 30. september 2020, samme beløp som pr. 30. september 2019.

Kjernekapitaldekningen var 128,9 prosent pr. 30. september 2020, sammenlignet med 111,6 prosent pr. 30. september 2019. Pr. 30. september 2020 hadde Eksportfinans fortsatt en robust likviditetssituasjon med likviditetsreserver på totalt NOK 9,4 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart