Resultater for tredje kvartal 2019

05.11.2019 - Børsmelding

Styret i Eksportfinans har den 5. november 2019 godkjent resultatene etter tredje kvartal 2019.

Netto renteinntekter var NOK 113 millioner for de første tre kvartalene i 2019, sammenlignet med NOK 100 millioner for samme periode i 2018.

Resultatet etter skatt var NOK 80 millioner for de første tre kvartalene i 2019, sammenlignet med NOK 71 millioner for samme periode i 2018. Økningen fra 2018 til 2019 skyldes hovedsakelig høyere flytende rente i NOK (NIBOR).

Totalresultatet var NOK 53 millioner for de første tre kvartalene i 2019, sammenlignet med NOK 11 millioner for samme periode i 2018. Svingningene skyldes primært urealiserte effekter på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 14,9 milliarder pr. 30. september 2019, sammenlignet med NOK 19,2 milliarder pr. 31. desember 2018 og NOK 18,8 milliarder pr. 30. september 2018. Reduksjonen skyldes forventet tilbakebetaling av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 111,6 prosent pr. 30. september 2019, sammenlignet med 113,9 prosent pr. 31. desember 2018 og 104,0 prosent pr. 30. september 2018. Pr. 30. september 2019 hadde Eksportfinans likviditetsreserver på totalt NOK 6,0 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart