Eksportfinans' resultater for første kvartal 2023

01.06.2023 - Pressemelding

Resultatene for første kvartal 2023 ble godkjent av styret i Eksportfinans 1. juni 2023

Eksportfinans’ strategi er å opprettholde en aktiv forvaltning av selskapets eksisterende portefølje av utlån, øvrige aktiva og forpliktelser, med et overordnet mål om å bevare selskapets verdier. Strategien er uforandret i 2023.

Netto renteinntekter var NOK 57 millioner i første kvartal 2022, sammenlignet med NOK 25 millioner i samme periode i 2022. Økningen skyldes i hovedsak høyere flytende renter i norske kroner (NIBOR).  

Totalresultatet var NOK 54 millioner i første kvartal 2023, sammenlignet med negativt NOK 27 millioner i første kvartal 2022. Svingningene skyldes urealiserte kredittspreadeffekter på verdipapirer og utlån samt på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 9,2 milliarder pr. 31. mars 2023, sammenlignet med NOK 9,0 milliarder pr. 31. desember 2022 og NOK 10,4 milliarder pr. 31. mars 2022.

Kjernekapitaldekningen var 186,3 prosent pr. 31. mars 2023 sammenlignet med 178,3 prosent pr. 31. desember 2022 og 162,5 prosent pr. 31. mars 2022. Finanstilsynet avslo i mai 2023 selskapets søknad om å utbetale NOK 3 milliarder av overskuddskapitalen til eierne. Den betydelige overkapitaliseringen i selskapet er fortsatt et viktig fokusområde for styret, som vil arbeide videre med ulike løsninger for å optimalisere kapitalstrukturen.

Den 31. mars 2023 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 6,9 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet gir ikke lenger nye lån. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart