Resultater for første kvartal 2020

06.05.2020 - Børsmelding

Den 6. mai 2020 ble resultatene for første kvartal 2020 godkjent av styret i Eksportfinans.

Eksportfinans’ resultater i første kvartal 2020 ble påvirket av situasjonen som oppsto i kapitalmarkedene som følge av utbruddet av coronaviruset. Selv om den underliggende driften var god, ble urealiserte tap på investerings- og utlånsporteføljen høyere enn forventet. Det samme gjaldt urealiserte gevinster på egen gjeld.

Netto renteinntekter var NOK 50 millioner i første kvartal 2020, sammenlignet med NOK 32 millioner i samme periode i 2019. Økningen skyldes i hovedsak høyere flytende renter i norske kroner (NIBOR).

Resultatet i første kvartal 2020 var negativt NOK 79 millioner, sammenlignet med NOK 26 millioner i samme periode i 2019. Nedgangen skyldes økning i kredittspreader i investerings- og utlånsporteføljen.

Totalresultatet var NOK 591 millioner i første kvartal 2020, sammenlignet med negativt NOK 29 millioner i første kvartal 2019. Svingningene i disse tallene skyldes primært urealiserte kredittspreadeffekter på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 15,4 milliarder pr. 31. mars 2020, sammenlignet med NOK 17,7 milliarder pr. 31. mars 2019. Reduksjonen skyldes forventet tilbakebetaling av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 118,9 prosent pr. 31. mars 2020, sammenlignet med 108,6 prosent pr. 31. mars 2019. Den 31. mars 2020 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 8,8 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart