Resultater for første kvartal 2019

07.05.2019 -

Den 7. mai 2019 godkjente styret i Eksportfinans resultatet for første kvartal 2019.

Netto renteinntekter var NOK 32 millioner for første kvartal 2019, sammenlignet med NOK 35 millioner for samme periode i 2018. Nedgangen skyldes hovedsakelig en lavere rentebærende balanse.

Resultatet i første kvartal 2019 var NOK 26 millioner, sammenlignet med NOK 14 millioner i samme periode 2018. I første kvartal 2019 besto dette tallet hovedsakelig av urealiserte gevinster på Eksportfinans’ verdipapir- og låneportefølje.

Totalresultatet var negativt NOK 29 millioner i første kvartal 2019, sammenlignet med negativt NOK 14 millioner i samme periode i 2018. Svingningene skyldes primært urealiserte effekter på Eksportfinans’ egen gjeld forårsaket av endringer i kredittmarginer.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 17,7 milliarder pr. 31. mars 2019, sammenlignet med NOK 20,0 milliarder pr. 31. mars 2018. Reduksjonen skyldes forventede tilbakebetalinger av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 108,6 prosent pr. 31. mars 2019, sammenlignet med 98,5 prosent pr. 31. mars 2018. Pr. 31. mars 2019 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 7,5 milliarder.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart