Resultater for første halvår 2020

11.08.2020 - Børsmelding

Resultater for første halvår 2020 ble godkjent av styret i Eksportfinans den 11. august 2020.

Netto renteinntekter var NOK 85 millioner i første halvår 2020, sammenlignet med NOK 70 millioner i samme periode i 2019. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere flytende rente i norske kroner (NIBOR) og en svekkelse av den norske kronen.  

Resultatet i første halvår 2020 var NOK 23 millioner, sammenlignet med NOK 53 millioner i samme periode 2019.

Totalresultatet var NOK 200 millioner i første halvår 2020, sammenlignet med NOK 30 millioner i samme periode i 2019. Svingningene skyldtes primært urealiserte effekter på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 14,9 milliarder pr. 30. juni 2020, sammenlignet med NOK 14,8 milliarder pr. 30. juni 2019.

Kjernekapitaldekningen var 132,0 prosent pr. 30. juni 2020, sammenlignet med 118,2 prosent pr. 30. juni 2019. Pr. 30. juni 2020 hadde Eksportfinans fortsatt en robust likviditetssituasjon med likviditetsreserver på totalt NOK 8,9 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart