Resultater for første halvår 2019

13.08.2019 - Børsmelding

Den 13. august 2019 godkjente styret i Eksportfinans resultatet for første halvår 2019.

Netto renteinntekter var NOK 70 millioner i første halvår 2019, sammenlignet med NOK 68 millioner i samme periode i 2018. Økningen skyldes hovedsakelig høyere flytende rente i norske kroner (NIBOR).

Resultatet i første halvår 2019 var NOK 53 millioner, sammenlignet med NOK 55 millioner i samme periode 2018.

Totalresultatet var NOK 30 millioner i første halvår 2019, sammenlignet med negativt NOK 17 millioner i samme periode i 2018. Svingningene skyldes primært urealiserte effekter på Eksportfinans’ egen gjeld forårsaket av endringer i kredittmarginer.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 14,8 milliarder pr. 30. juni 2019, sammenlignet med NOK 19,4 milliarder pr. 30. juni 2018. Reduksjonen skyldes forventede tilbakebetalinger av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 118,2 prosent pr. 30. juni 2019, sammenlignet med 102,0 prosent pr. 30. juni 2018. Pr. 30. juni 2019 hadde Eksportfinans fortsatt en robust likviditetssituasjon med likviditetsreserver på totalt NOK 5,3 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart