Eksportfinans' resultater for de tre første kvartalene i 2023

07.11.2023 - Pressemelding

Resultatene for de tre første kvartalene i 2023 ble godkjent av styret i Eksportfinans 7. november 2023

Eksportfinans’ strategi er å opprettholde en aktiv forvaltning av selskapets eksisterende portefølje av utlån, øvrige aktiva og forpliktelser, med et overordnet mål om å bevare selskapets verdier. Strategien er uforandret i 2023.

Netto renteinntekter var NOK 68 millioner i tredje kvartal 2023, sammenlignet med NOK 37 millioner i samme periode i 2022. Netto renteinntekter for de første ni månedene av 2023 beløp seg til NOK 187 millioner, sammenlignet med NOK 94 millioner for tilsvarende periode i 2022. Økningen i netto renteinntekter skyldes i hovedsak høyere flytende renter i norske kroner (NIBOR) i tredje kvartal 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. Resultatet for årets tre første kvartaler var NOK 133 millioner, sammenlignet med negativt NOK 55 millioner i samme periode i 2022. Økningen skyldes i hovedsak høyere rentenivå, bedrede kredittmarkeder og realiserte gevinster fra tilbakekjøp av egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 7,9 milliarder pr. 30. september 2023, sammenlignet med NOK 9,0 milliarder pr. 31. desember 2022 og NOK 9,5 milliarder pr. 30. september 2022.

Kjernekapitaldekningen var 171,1 prosent pr. 30. september 2023 sammenlignet med 178,3 prosent pr. 31. desember 2022 og 126,7 prosent pr. 30. september 2022.

Den 30. september 2023 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 5,8 milliarder.

Det er styrets oppfatning at Eksportfinans fortsetter å være overkapitalisert, og det er fortsatt et viktig fokusområde for styret å kartlegge ulike initiativer og løsninger for å optimalisere kapitalstrukturen.   

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet gir ikke lenger nye lån. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart