Eksportfinans' resultater for første halvår 2023

15.08.2023 - Pressemelding

Resultatene for første halvår 2023 ble godkjent av styret i Eksportfinans 15. august 2023

Eksportfinans’ strategi er å opprettholde en aktiv forvaltning av selskapets eksisterende portefølje av utlån, øvrige aktiva og forpliktelser, med et overordnet mål om å bevare selskapets verdier. Strategien er uforandret i 2023.

Netto renteinntekter var NOK 119 millioner i første halvår 2023, sammenlignet med NOK 57 millioner i samme periode i 2022. Økningen skyldes i hovedsak høyere flytende renter i norske kroner (NIBOR).  Resultatet var NOK 48 millioner i første halvår 2023, sammenlignet med negativt NOK 39 millioner i samme periode i 2022.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 9,2 milliarder pr. 30. juni 2023, sammenlignet med NOK 9,0 milliarder pr. 31. desember 2022 og NOK 10,5 milliarder pr. 30. juni 2022.

Kjernekapitaldekningen var 168,4 prosent pr. 30. juni 2023 sammenlignet med 178,3 prosent pr. 31. desember 2022 og 113,1 prosent pr. 30. juni 2022.

Finanstilsynet avslo i mai 2023 selskapets søknad fra mai 2022 om å utbetale NOK 3 milliarder av overskuddskapitalen til eierne. Den betydelige overkapitaliseringen i selskapet er fortsatt et viktig fokusområde for styret, og selskapet sendte derfor en klage til Finansdepartementet i juni.  

Den 30. juni 2023 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 7,0 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet gir ikke lenger nye lån. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart