Årsresultat for 2020

16.02.2021 - Pressemelding

Resultatet for 2020 ble godkjent av styret i Eksportfinans den 16. februar 2021.

Netto renteinntekter var NOK 138 millioner i regnskapsåret 2020, sammenlignet med NOK 161 millioner i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak en redusert låneportefølje og lavere renter i norske kroner (NIBOR).  

Resultatet i 2020 var NOK 44 millioner, sammenlignet med NOK 106 millioner i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte netto renteinntekter og reduserte netto andre driftsinntekter. 

Totalresultatet var negativt NOK 14 millioner i 2020, sammenlignet med NOK 45 millioner i 2019. Nedgangen skyldes primært en nedgang i resultatet som beskrevet over.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 13,8 milliarder pr. 31. desember 2020, sammenlignet med NOK 14,6 milliarder pr. 31. desember 2019. Reduksjonen skyldes forventede tilbakebetalinger av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 124,5 prosent pr. 31. desember 2020, sammenlignet med 125,5 prosent pr. 31. desember 2019. Styret har besluttet å foreslå et utbytte på NOK 44 millioner for 2020.

Ved årsslutt 2020 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 9,0 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart