Resultater for 2019

11.02.2020 - Børsmelding

Resultatene for 2019 ble godkjent av styret i Eksportfinans den 11. februar 2019.

Netto renteinntekter var NOK 161 millioner i regnskapsåret 2019, sammenlignet med NOK 133 millioner i 2018. Økningen skyldes i hovedsak høyere renter i norske kroner (NIBOR). 

Resultatet i 2019 var NOK 106 millioner, sammenlignet med NOK 71 millioner i 2018. Økningen skyldes i hovedsak de høyere rentene i norske kroner, og kredittspreadeffekter på selskapets investeringer. 

Totalresultatet var NOK 45 millioner i 2019, sammenlignet med NOK 118 millioner i 2018. Nedgangen skyldes primært urealiserte tap på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 14,6 milliarder pr. 31. desember 2019, sammenlignet med NOK 19,2 milliarder pr. 31. desember 2018. Reduksjonen skyldes forventede tilbakebetalinger av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 125,5 prosent pr. 31. desember 2019, sammenlignet med 113,9 prosent pr. 31. desember 2018. Styret har besluttet å foreslå et utbytte på NOK 106 millioner for 2019.

Ved årsslutt 2019 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 6,3 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart