Eksportfinans' resultater 3. kvartal 2021

02.11.2021 - Pressemelding

Resultatene for tredje kvartal 2021 ble godkjent av styret i Eksportfinans 2. november  2021.

Eksportfinans´ overordnede fokus er fortsatt å opprettholde selskapets verdier gjennom drift og forvaltning av den eksisterende porteføljen av lån og andre forpliktelser. Balansen er ytterligere redusert i takt med forfall på utestående lån, investeringer og gjeld i henhold til plan.

Selskapets kjernekapitaldekning var 148,9 prosent pr. 30. september 2021, sammenlignet med 128,9 prosent pr. 30. september 2020. Den betydelige overkapitaliseringen til selskapet fortsetter å være et viktig fokusområde for styret.

Netto renteinntekter var NOK 20 millioner i tredje kvartal 2021, sammenlignet med NOK 29 millioner i samme periode i 2020. Nedgangen i netto renteinntekter skyldes i hovedsak redusert utlånsbalanse og at flytende renter i norske kroner (NIBOR) ble fastsatt til lavere rente i tredje kvartal 2021 enn i samme periode i 2020. 

Resultatet i tredje kvartal 2021 var NOK 9 millioner, sammenlignet med NOK 3 millioner i samme periode i 2020. Dette skyldes i hovedsak tap og tapsavsetninger på utlån i tredje kvartal 2020.

 Totalresultatet var NOK 23 millioner i tredje kvartal 2021, sammenlignet med negativt NOK 115 millioner i tredje kvartal 2020. Svingningene i disse tallene skyldes primært urealiserte kredittspreadeffekter på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 11,0 milliarder pr. 30. september 2021, sammenlignet med NOK 14,9 milliarder pr. 30. september 2020. Reduksjonen skyldes forventet tilbakebetaling av gjeld.

Den 30. september 2021 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 7,2 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet gir ikke lenger nye lån. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart