Eksportfinans' resultater for 2021

16.02.2022 - Pressemelding

Resultatene for 2021 ble godkjent av styret i Eksportfinans 16. februar 2022

Netto renteinntekter var NOK 93 millioner i regnskapsåret 2021, sammenlignet med NOK 138 millioner i 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak en redusert låneportefølje og noe lavere renter i norske kroner (NIBOR).  

 Resultatet etter skatt for året 2021 var negativt NOK 156 millioner, sammenlignet med et positivt resultat på NOK 44 millioner i 2020. Bakgrunnen for det negative resultatet i 2021 er nedskrivning av deler av en utsatt skattefordel med NOK 177 millioner. Ettersom utsatt skatt er fratrukket i selskapets kjernekapital gir nedskrivningen ingen effekt på kapitaldekningen.

 Totalresultatet var negativt NOK 213 millioner i 2021, sammenlignet med negativt NOK 14 millioner i 2020. Nedgangen skyldes primært nedskrivningen av den utsatte skattefordelen som beskrevet over.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 10,7 milliarder pr. 31. desember 2021, sammenlignet med NOK 13,8 milliarder pr. 31. desember 2020. Reduksjonen skyldes forventede tilbakebetalinger.

Kjernekapitaldekningen var 156,6 prosent pr. 31. desember 2021, sammenlignet med 124,5 prosent pr. 31. desember 2020. Som følge av det negative resultatet er det ikke anledning til å utbetale utbytte i 2022.

Ved årsslutt 2021 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 7,9 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet gir ikke lenger nye lån. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart