Eksportfinans' resultater 1. kvartal 2022

10.05.2022 - Pressemelding

Resultatene for første kvartal 2022 ble godkjent av styret i Eksportfinans 10. mai 2022

Netto renteinntekter var NOK 25 millioner i første kvartal 2022, sammenlignet med NOK 23 millioner i samme periode i 2021. Økningen skyldes i hovedsak høyere flytende renter i norske kroner (NIBOR).  

Resultatet i første kvartal 2022 var negativt NOK 31 millioner, sammenlignet med positivt NOK 9 millioner i samme periode i 2021.  Nedgangen skyldes urealiserte tap på selskapets verdipapir- og utlånsporteføljer som følge av store svingninger i finansmarkedene.

Totalresultatet var negativt NOK 27 millioner i første kvartal 2022, sammenlignet med negativt NOK 43 millioner i første kvartal 2021. Svingningene i disse tallene skyldes urealiserte kredittspreadeffekter på verdipapirer og utlån samt på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 10,4 milliarder pr. 31. mars 2022, sammenlignet med NOK 11,2 milliarder pr. 31. mars 2021. Reduksjonen skyldes forventet tilbakebetaling av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 162,5 prosent pr. 31. mars 2022 sammenlignet med 156,6 prosent pr. 31. desember 2021 og 148,1 prosent pr. 31. mars 2021. Økningen siden årsslutt henger sammen med en reduksjon i samlede eiendeler. Den betydelige overkapitaliseringen i selskapet er fortsatt et viktig fokusområde for styret.

Den 31. mars 2022 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 7,7 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet gir ikke lenger nye lån. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart