Eksportfinans' resultater 1. kvartal 2021

04.05.2021 - Pressemelding

Resultatene for første kvartal 2021 ble godkjent av styre i Eksportfinans 4. mai 2021.

Netto renteinntekter var NOK 23 millioner i første kvartal 2021, sammenlignet med NOK 50 millioner i samme periode i 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert utlånsbalanse og lavere flytende renter i norske kroner (NIBOR).  

Resultatet i første kvartal 2021 var NOK 9 millioner, sammenlignet med negativt NOK 79 millioner i samme periode i 2020. Økningen skyldes i hovedsak lavere kredittspreader i investerings- og utlånsporteføljen.

Totalresultatet var negativt NOK 43 millioner i første kvartal 2021, sammenlignet med NOK 591 millioner i første kvartal 2020. Svingningene i disse tallene skyldes primært urealiserte kredittspreadeffekter på Eksportfinans’ egen gjeld.

Samlede eiendeler utgjorde NOK 11,2 milliarder pr. 31. mars 2021, sammenlignet med NOK 15,4 milliarder pr. 31. mars 2020. Reduksjonen skyldes forventet tilbakebetaling av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 148,1 prosent pr. 31. mars 2021, sammenlignet med 118,9 prosent pr. 31. mars 2020. Den 31. mars 2021 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 7,0 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart