Administrerende direktør Gisele Marchand slutter i Eksportfinans

11.08.2014 - Pressemelding

Administrerende direktør i Eksportfinans ASA, Gisele Marchand, har sagt opp sin stilling i Eksportfinans. Hun slutter i selskapet innen utgangen av året for å tiltre som administrerende direktør i Advokatfirmaet Haavind AS.

Styreleder Geir Bergvoll i Eksportfinans har følgende kommentar: ”Gisele Marchand har vært administrerende direktør i Eksportfinans siden høsten 2007. Hun har vært en sterk og dyktig leder gjennom en krevende tid for bedriften, og forlater en organisasjon som er godt rustet til å sikre kontinuitet i virksomheten og videreføre den strategien som er lagt. Styret i Eksportfinans har igangsatt en prosess med henblikk på å finne hennes erstatter så raskt som mulig.”

”Det har vært en glede for meg å samarbeide med selskapets kunder og forbindelser, styret og ikke minst de engasjerte og dyktige medarbeiderne i Eksportfinans gjennom snart syv begivenhetsrike år,” sier avtroppende administrerende direktør, Gisele Marchand.

  

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:

Styreleder Geir Bergvoll,
• telefon: +47 913 15 485,
• e-post: Geir.Bergvoll@dnb.no

Kontaktperson i Eksportfinans:
Direktør for stab/kommunikasjon Elise Lindbæk,
• telefon: +47 22 01 22 64 / +47 905 18 250,
• e-post: el@eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA
Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Lånene er garantert av GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Ved inngangen av 2014 var forvaltningskapitalen omtrent100 milliarder kroner. Selskapet har en erfaren og kompetent organisasjon med ca 50 medarbeidere, og holder til i Dronning Mauds gate i Vika, sentralt i Oslo.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart