Generalforsamling 2024

14.03.2024 - Pressemelding

Generalforsamling i Eksportfinans

Eksportfinans’ ordinære generalforsamling for 2024 fant sted torsdag 14. mars 2024. Alle saker på møtet ble vedtatt, herunder godkjenning av årsregnskapet for 2023, inkludert styrets forslag om å utbetale utbytte til aksjonærene for regnskapsåret 2023 på totalt NOK 320 millioner.

Årsrapporten er tilgjengelig til høyre.

Generalforsamlingen ble videre orientert om Finanstilsynets nylige aksept av Eksportfinans' søknad om å redusere kjernekapitalen med NOK 1 milliard. Beløpet vil bli utbetalt til selskapets aksjonærer.

Generalforsamlingen foretok valg av styre. Alle styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt. Videre ble også valgkomiteen gjenvalgt.

En fullstendig oversikt over styret finnes på selskapets nettsider.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet gir ikke lenger nye lån. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart