Generalforsamling 2023

12.03.2023 - Pressemelding

Generalforsamling i Eksportfinans

Eksportfinans’ ordinære generalforsamling for 2023 fant sted torsdag 9. mars 2023. Alle saker på møtet ble vedtatt, herunder godkjenning av årsregnskapet for 2022, inkludert styrets forslag om ikke å utbetale utbytte til aksjonærene for regnskapsåret 2022. Årsrapporten er tilgjengelig til høyre.

Generalforsamlingen foretok valg av nytt styre. Louise Haahjem fra Nordea og Tore Olaf Rimmereid fra Hafslund ble valgt som nye styremedlemmer. Bjørn Berg fra DNB, som har vært medlem i styret siden 2014, ble valgt som ny styreleder. Videre ble styrets nestleder Toril Eidesvik og styremedlem Linda Rimstad gjenvalgt.

Sigurd Carlsen, Thomas Falck og Ole Anders Næss trådte ut av styret og ble takket av generalforsamlingen for verdifull innsats for selskapet.

I tillegg er Marius Andreassen valgt som nytt styremedlem fra de ansatte, mens Siri Brustad ble gjenvalgt som de ansattes observatør i styret. 

En fullstendig oversikt over styret finnes på selskapets nettsider.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet gir ikke lenger nye lån. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart