Generalforsamling 2022

10.03.2022 - Pressemelding

Generalforsamlingen i Eksportfinans fant sted 10. mars 2022

Ordinær generalforsamling 2022

Eksportfinans’ ordinære generalforsamling for 2022 fant sted torsdag 10. mars 2022. Alle saker på møtet ble vedtatt, herunder godkjenning av årsregnskapet for 2021, inkludert styrets forslag om ikke å utbetale utbytte til aksjonærene for regnskapsåret 2021. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets nettsider (www.eksportfinans.no).

Generalforsamlingen foretok valg av styre, der Linda Rimstad fra Danske Bank ble valgt som nytt styremedlem etter Line Hødal Torgersen som gikk ut av styret. Alle øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt. Videre ble Lars Espevik fra Nordea valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen etter Ingrid Bratheim.

En fullstendig oversikt over styret finnes på selskapets nettsider.

 

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart