Generalforsamling 2021

11.03.2021 - Pressemelding

Generalforsamlingen 2021 fant sted 11. mars.

Eksportfinans’ ordinære generalforsamling for 2021 fant sted torsdag 11. mars 2021. Alle saker på møtet ble vedtatt, herunder godkjennelse av årsregnskapet for 2020, inkludert styrets forslag om at det utbetales NOK 44 millioner i utbytte til aksjonærene for regnskapsåret 2020. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets nettsider (www.eksportfinans.no).

Generalforsamlingen foretok valg av styre, der alle styremedlemmer ble gjenvalgt. En fullstendig oversikt over styret finnes på selskapets nettsider.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på www.eksportfinans.no

Fakta om Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se www.eksportfinans.no

 

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart