Åpenhetsloven

28.06.2023 - Pressemelding

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven skal sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter forholder seg til dette.

Eksportfinans er omfattet av loven, som gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.  

Eksportfinans’ virksomhet er å forvalte en portefølje bestående av løpende eksportkreditter og internasjonale verdipapirer. Selskapet er finansiert gjennom langsiktige obligasjonsutstedelser i de internasjonale kapitalmarkedene.

Åpenhetsloven krever at virksomhetene som er omfattet skal kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller kan ha bidratt til. Dette kan være direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, eller i form av produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Som sertifisert miljøfyrtårn har Eksportfinans en uttalt policy om at selskapet skal ta et aktivt samfunnsansvar. Arbeidet med kartlegging av Eksportfinans’ leverandørkjede og forretningspartnere er i gang, og selskapet vil i løpet av høsten iverksette en dypere analyse av egen virksomhet og foreta en full gjennomgang av sentrale leverandører med tanke på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Resultatene fra gjennomgangen vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart