Innlånsprogrammer

For å forenkle dokumentasjonen ved innlån har Eksportfinans etablert ulike standard dokumentasjonsprogram for korte og lange innlån under flere jurisdiksjoner.

Euro Medium Term Note (EMTN)

Eksportfinans etablerte EMTN-programmet allerede i 1991. Programmet er underlagt engelsk rett. De senere årene har stadig flere av selskapets innlån blitt dokumentert under programmet, både som direkte EMTN-utstedelser og i kombinasjon med selskapets japanske shelf.

Vår agent er Citibank N.A. og vår tillitsmann ("Trustee") er Deutsche Trustee Company Limited. Programmet er notert på børsen i London.

Komplett dokumentasjon fås ved henvendelse.

Lån i japanske yen

Eksportfinans har foretatt flere låneopptak i Japan ved bruk av såkalt Yen Loan dokumentasjon. Vår standard låneavtale for denne kategorien av innlån er i tråd med selskapets øvrige innlånsdokumentasjon.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15, inng. Arbins gate
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart