Eierstyring og selskapsledelse

I samsvar med styrets målsetning følger Eksportfinans Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES), sist oppdatert 17. oktober 2018, i den grad det er mulig.

Rapporten i høyre marg gir en beskrivelse av hvordan Eksportfinans har tilpasset seg de ulike områdene innen eierstyring og selskapsledelse som definert i anbefalingen, basert på prinsippet om "etterlevelse eller forklaring" ("comply or explain principle"). 

Selskapets rapport for eierstyring og selskapsledelse er bygget på følgende struktur:

 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 
 2. Virksomhet
 3. Selskapskapital og utbytte 
 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
 5. Omsettelighet
 6. Generalforsamling
 7. Valgkomité
 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet
 9. Styrets arbeid 
 10. Risikostyring og intern kontroll 
 11. Godtgjørelse til styret 
 12. Godtgjørelse til ledende ansatte
 13. Informasjon og kommunikasjon
 14. Selskapsovertakelse 
 15. Revisor 

Vennligst se den fullstendige rapporten i høyre marg for mer informasjon.

 

 • EKSPORTFINANS ASA

  Tel: +47 22 01 22 01

  Org.no: 816 521 432
  LEI: HKDM6R5I7TEN7ODGZB21

 • BESØKSADRESSE

  Dronning Mauds gate 15
  0250 Oslo, Norge

  Vis i kart